വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Monday, August 20, 2007

ചില ചോദ്യങ്ങള്‍...

മാവേലിക്ക്‌ എന്തിനായിരിക്കും കൊമ്പന്‍ മീശയും കുടവയറും ?


അല്‍പന്‌ അര്‍ത്ഥം കിട്ടിയാല്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രി പിടിക്കുന്ന കുട പോപ്പിക്കുടയോ ജോണ്‍സ്‌ കുടയോ.. ഓലക്കുടയോ.. ?


ഒരുമയുണ്ടെങ്കില്‍ ഒലയ്കമേലും കിടക്കാമെങ്കില്‍ ഒരുമയില്ലങ്കില്‍ എവിടെ കിടക്കും... ?


കാക്കയ്ക്ക്‌ തന്‍ കുഞ്ഞ്‌ പൊന്‍ കുഞ്ഞെങ്കില്‍ കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും... ?

ഈ നാല്‌ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാല്‍... സുല്ലിന്റെ വക പത്ത്‌ തേങ്ങ ഫ്രീ...