വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Sunday, January 21, 2007

ഹേയ്.. വെറുതെ ഇരിപ്പാണോ എങ്കില്‍...

മണല്‍ത്തരിയുടെ ഭൂതകാലത്തില്‍ മഴയുടെ മൌനത്തിന്റെ പങ്കെന്ത് ?